Nowy grób

Dane żołnierza #1

Położenie grobu #2

Uzasadnienie #3

Grobami wojennymi są groby i miejsca spoczynku:
  • poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego,
  • osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość,
  • sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych,
  • jeńców wojennych i osób internowanych,uchodźców z 1915 r.

Dodatkowe informacje #4

Wnioskodawca #5