Szczegółowe informacje

Powrót

Janusz
Markuszewski
Janusz Kwiatkowski
04.01.1926
Warszawa
17.11.1943
Warszawa
Kapral podchorąży
Obszar warszawski - Okreg Warszawski
kompania „Aniela" batalion „Anatol" Armii Krajowej
żołnierz
Cmentarz Parafialny, ks. H. Słojewskiego 13
Magdalenka
Po lewej stronie cmentarza, pod klonem i akacją, vis a vis pomnika Pomordowanych z Pawlaka, brzozowy krzyż
Od maja 1942 r. należał do bliżej nieznanych oddziałach wojskowych, wywodzących się ze Stronnictwa Narodowego. Zaprzysiężony w lutym 1943, awansowany na starszego strzelca w sierpniu 1943. W 1943 r. w ramach scalania innych organizacji wojskowych z Armią Krajową został przeniesiony do kompanii "Aniela" batalionu „Anatol”. Ukończył "szkołę niższych dowódców", posiadał stopień kaprala podchorążego (ukończenie tej szkoły traktowano jako równorzędne z ukończeniem podchorążówki rezerwy).Należał do patrolu żoliborskiego w plutonie ppor. Henryka Gawlikowskiego ps. „Sarmak”. Zginął 17 października 1943 r. w okolicach IV Bramy Cmentarza Powązkowskiego podczas akcji zdobywania broni, mając siedemnaście lat. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim bez udziału rodziny pod nazwiskiem Janusz Kucharski. Przed pochowaniem Ojciec Jerzy Markuszewski odznaczył go swoim Krzyżem Niepodległości, przyznanym w 1933r. Jego szczątki zostały przeniesione do grobu w Magdalence w 1997 roku. http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/49.html - Strona internetowa wykonana wcześniej
Indywidualny